Kõigil jääväljaku kasutajatel on kohustus järgida jääväljaku kasutamise eeskirja ning pidada
kinni ohutusnõuetest.

Jääväljaku kasutamine:

 • Uisutama võib tulla ka oma uiskude, kiivri ning kaitsmetega.
 • Jääväljakut võivad kasutada kõik, kellel on uisutamiseks piisavad oskused ja hea tervislik
  seisund.
 • Alla 7-aastased lapsed peavad jääväljakul kandma kiivrit ning on lubatud väljakule ainult
  koos saatjaga. Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad saatjad.
 • Jääväljaku kasutamine toimub graafiku alusel. Palume enne jääle minekut veenduda, et
  graafiku järgi on kasutamine võimalik. Ilma broneeringuta kasutamine on võimalik
  graafikus märgitud „Vaba jää“ aegadel.
 • Uiskudega võib viibida ainult spetsiaalsel kummikattel või jääl.
 • Uisutamine käib väljaku servas mööda ringi vastupäeva.
 • Jää hooldamise ajal on jääväljak suletud ja jääle minek keelatud.
 • Jääväljakul on videovalve.

Jääväljakul on keelatud:

 • viibida jääl ilma uiskudeta;
 • viibida jääl määrdunud (tuleb vältida pinnase, pori jmt kandumist jääle) ja hooldamata
  uiskudega;
 • viibida jääl hooldustööde ajal;
 • teisi ohustada ja segada, järsult pidurdada, tõugelda ja uisutada käest kinni rohkem kui
  ühe inimesega;
 • suitsetada, prahti maha loopida, lärmata ning tarbida alkohoolseid jooke ja narkootilisi
  aineid või olla nende mõju all;
 • viibida klaastaara, relvade, pürotehniliste vahendite, mürkainete ja muude ohtlike
  esemete ja ainetega;
 • viibida koos lemmikloomadega;
 • kasutada abiraame ja laenutatavat varustust mittesihtotstarbeliselt ning lõhkuda ja viia
  uisuväljaku inventari territooriumilt välja;
 • uisutada kiiruiskudega (short track uisud);
 • jätta lapsi järelevalveta.

Jääväljaku töötajatel on õigus saata väljakult ära külastajad, kes:

 • rikuvad avalikku korda või kelle tegevus ja käitumine häirib teisi külastajaid;
 • sisenevad jääväljakule korraldaja poolt keelatud esemetega.

  Vigastuste ja traumade tekkimisel pöördu erakorralise meditsiini osakonda või helista
  hädaabinumbril 112. Jääväljaku töötajad ja korraldajad ei vastuta külastaja võimalike vigastuste
  ja traumade ega isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest jääväljaku kasutamise ajal.